Brochure E10 benzine

EPURE, de Europese belangenorganisatie voor hernieuwbare ethanol heeft een brochure samengesteld met informatie over E10 benzine. De brochure welke in meerdere Europese talen is uitgebracht, gaat onder meer in op de voordelen ten aanzien van CO2 uitstoot, wat de ontwikkelingen in andere landen zijn en welke etiketten toegepast moeten worden.