KEURING SAKKO STATION HAZERSWOUDE DORP

Er vinden thans diverse werkzaamheden (tankkeuring en het ophogen van de vloeistofdichte vloer en de inrit) plaats bij Sakko Tankstation Hazerswoude Dorp, waarmee er helaas momenteel niet getank kan worden. De werkzaamheden zullen in de week van 11 september afgerond zijn.