Nieuw Shell Tellus assortiment

Binnenkort wordt één van Shells belangrijkste smeeroliën aangepast!

 

Producten

De Shell Tellus S2 M en Shell Tellus S2 V worden vervangen:

 

Waarom?

Naast het feit dat er een naamswijziging wordt doorgevoerd heeft het nieuwe product ook een vernieuwde formule. De nieuwe Tellus wordt namelijk gemaakt van basisolie groep 2. Deze olie is beter, door langere standtijd, betere slijtagebescherming en nieuwe specificaties.

 

Verschillen

Beide producten zijn visueel veel helderder en nagenoeg kleurloos waar de oude Tellus meer bruinig was. Dit is dus beter, maar mogelijk dat u wellicht twijfelt i.v.m. met de lichtere kleur van de olie. Graag nemen wij deze twijfel weg door te zeggen dat "Alle producten volledig mengbaar met elkaar zijn!"

 

Overgangsperiode

Shell voert deze verandering middels een soft launch door. Zodra de voorraad op is, gaat men over naar het nieuwe product. Wij hebben al mogen constateren dat de voorraad van de Shell Tellus S2 V momenteel opraakt en dat er enkele klanten zijn die het nieuwe product Shell Tellus S2 VX al in ontvangst hebben genomen.