ADBLUE

Nog dit decennium worden veel Nederlandse bussen en vrachtwagens vervangen. Een gewijzigde techniek in katalysatoren moet zorgen voor vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes en daarmee wordt dan voldaan aan de vereisten van de Euro-4 / Euro-5 norm.

 

De Nederlandse regering volgt de Europese besluiten om tot vermindering van de luchtverontreiniging te komen. Vanaf 1 oktober 2006 moeten nieuw verkochte zware dieselmotoren, zoals die van vrachtwagens, voldoen aan de Euro-4 norm. En ook de Euro-5 norm is reeds bekend en zo moet in 2009 de verbetering van de luchtkwaliteit verder gestalte krijgen.

 

De Europese vrachtwagen- en busfabrikanten zijn inmiddels klaar met hun technologische vernieuwingen: “Selective Catalytic Reduction”. In de SCR katalysator wordt AdBlue® geïnjecteerd, waardoor stikstofoxiden (NOx) worden omgezet in het onschadelijk stikstofgas en waterdamp.

 

Wat is AdBlue®?

  • – AdBlue® is een zeer zuivere, heldere, 32,5%, synthetisch vervaardigde ureumoplossing. De constante kwaliteit wordt verzekerd door te voldoen aan de DIN normering (70 070). Een garantie voor de katalysatoren kan uitsluitend afgegeven worden bij gebruik van producten, die voldoen aan deze DIN norm.
  • – AdBlue® is een niet toxische, kristalheldere oplossing, die wordt ingezet als reductiemiddel voor SCR systemen (Selective Catalytic Reduction) van dieselvoertuigen. Giftige bestanddelen van NOx-uitlaatgassen worden zo tot de luchtbestanddelen stikstof, water en kooldioxide gereduceerd.
  • – AdBlue® wordt gedoseerd vanuit een gescheiden tank op de vrachtwagen. De doseerhoeveelheid is ongeveer 5% van het brandstofverbruik en wordt door de elektronische apparatuur nauwkeurig berekend.
  • – AdBlue® is geen gevaarlijke stof en is ingedeeld in de laagste water gevarenklasse (Duitse klasse W.G.K. 1). AdBlue® is corrosief t.o.v. bepaalde materialen en heeft een kristallisatiepunt van -11ºC.

 

Euro IV & V motoren

Alle Europese vrachtwagenfabrikanten zijn het in de herfst van 2001 eens geworden over de invoering van de SCR uitlaatgasnabehandeling en hiervoor AdBlue® als reductiemiddel te zullen gaan inzetten. De nieuwe NOx-emissielimieten zijn Europees vastgelegd in de zogenaamde Euro IV en Euro V norm.

 

De ingangsdata van genoemde normeringen zijn resp. oktober 2006 en oktober 2009.

 

SCR-katalysator

Bij de SCR-technologie wordt een additief (AdBlue®) ingespoten in de uitlaatgassen voordat deze door een SCR-katalysator worden geleid. In deze katalysator worden de stikstofoxiden omgezet in het onschadelijke stikstofgas en waterdamp.

 

Het voordeel van de SCR-methode is dat deze geschikt is voor zowel Euro 4 als Euro 5. Bij de Euro 5-motor wordt gewoonweg meer AdBlue® ingespoten om het stikstofoxidegehalte verder te verlagen. Bij Euro 4 is de hoeveelheid AdBlue® ongeveer 4% van de dieselhoeveelheid, terwijl dit bij Euro 5 ongeveer 6% bedraagt.

 

Voordelen van SCR-technologie:

  • – SCR is de toekomst en hiermee stelt u uw investering veilig. Dit omdat deze technologie ook mogelijkheden biedt voor Euro 5 en verder.
  • – SCR werkt in heel Europa en is aanzienlijk minder gevoelig voor slechte dieselkwaliteit dan concurrerende technologieën.
  • – Het SCR-systeem vergt slechts minimaal onderhoud en gaat onder normale omstandigheden de volledige levensduur van een truck mee.
  • – SCR-technologie heeft geen invloed op de onderhouds- en olieverversingsintervallen van het voertuig waar deze technologie is ingebouwd.
  • – SCR is geschikt voor hoge motorvermogens. Zo is het niet nodig om het smeer- of koelsysteem van de motor aan te passen, wat wel het geval kan zijn bij andere technologieën.
  • – SCR garandeert de zuinigste oplossing bij de beschikbare technieken voor Euro 4 en 5.

 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 0164-271020 of via info@sakkocommercial.nl.