WINTERTIPS

 

Onderstaand treft u diverse wintertips aan om dieselproblemen in geval van (extreme) koude te voorkomen:

 

Tip 1    Periodieke water- en sludge controle

Het is aan te bevelen ruim voor het winterseizoen een bodemmonster van de tank te nemen om mogelijke aanwezigheid van vuil en water te meten. Het beste is om het monster via de peilopening of mangat van de tank te nemen. Een monster via de afleverpomp is normaliter niet afkomstig van de bodem en derhalve ongeschikt om een juiste controle uit te voeren.

Tip 2    Tijdig “winterbeveiligd” product

Het is goed om de inhoud van de opslagtank ingaande november zoveel mogelijk gevuld te hebben met “winterbeveiligd” product. Het nog in de tank aanwezige zomerproduct zal het Cloudpoint en het C.F.P.P. van het mengsel negatief beïnvloeden. 

Tip 3    Check met regelmaat de brandstoffilters 

Vervang de aanwezige filters in de pompinstallatie of reinig deze op z’n minst. Vervuilde filters zullen bij lage temperaturen de doorstroom belemmeren en tot verstopping kunnen leiden. Onze ervaring leert dat er iedere winter opnieuw problemen optreden met de zogenaamde waterfilters. Ons advies is om waar mogelijk het filter te monteren op een beschutte plaats en deze goed te isoleren. 

Tip 4    Beschut opstellen van wagen- en machinepark 

Zorg waar mogelijk voor een goede beschutting van uw wagen en/of machinepark tijdens de vorst en/of harde, koude wind. Wind kan namelijk de temperatuur plaatselijk met wel vijf graden verlagen.

Tip 5    Aftanken van uw wagen- en machinepark

Tank 's avonds uw brandstoftank vol. 's Avonds aftanken heeft een belangrijk voordeel: door machines en vrachtwagens steeds 's avonds volledig af te tanken voorkomt u dat 's nachts vochtige lucht in de dieseltanks terecht komt en zich als condenswater afzet tegen de tankwanden. Zo ontstaat een laagje water onderin de tank, wat natuurlijk dé ideale voedingsbodem voor bacteriegroei in de dieseltanks is. Door steeds 's avonds volledig af te tanken kunt u de vorming van condenswater in tanks gevoelig beperken en is daarmee een  belangrijke preventieve maatregel in de strijd tegen bacteriegroei, zeker in de herfst/winterperiode. Water bevriest al bij enkele graden onder nul.  

Tip 6    Water in filters

Bepaalde wagens/ machines en tanks zijn uitgerust met zgn. waterfilters. Vaak zit in deze filters onderin reeds wat water, dat nu bevriest. U moet dan de filters vervangen. Indien mogelijk kunt u deze filters ook inpakken met isolatiedoek.  

Tip 7    Wel of geen petroleum bijmengen?

Om het bevriezen van diesel tegen te gaan, wordt in de praktijk wel eens petroleum bijgemengd. Hierdoor zal de winterbeveiliging van de diesel met enkele graden verbeterd worden. Maar petroleum bijmengen heeft nadelen:

  • Het vlampunt wordt lager wat mogelijk een veiligheidsrisico kan inhouden.
  • Door de petroleum zal de smerende werking van de diesel verminderen, wat mogelijk kan resulteren in extra slijtage voor de brandstofpomp.

Met name commonrail motoren kunnen schade ondervinden van petroleum. Daarom raden wij u aan om eerst uw wagens en/of machineleverancier(s) te raadplegen.  

Tip 8    Isoleer uw bovengrondse opslagtank

Bescherm bij te verwachten extreme koude uw bovengrondse tank tegen de vrieskou en koude wind. Pak het brandstoffilter en leidingwerk in met bijvoorbeeld isolerende doeken. 

Tip 9    Vorstbeveiligingsadditieven toevoegen?

Er zijn op de markt verschillende “antivries” additieven in losse flesjes verkrijgbaar, die de winterbeveiliging van dieselbrandstof met enkele graden kunnen verbeteren. Deze producten werken alleen wanneer zij bij enkele graden boven nul worden toegevoegd aan de dieselbrandstof. Alleen dan kunnen de additieven zich goed mengen met de dieselbrandstof, en zullen zij effectief de winterbeveiliging van de brandstof verbeteren.           

Tip 10  Brandstofpeil

Het is van belang om het brandstofpeil niet te ver te laten zakken. Het volume lucht boven de brandstof zal bij stilstand zeer snel afkoelen, waardoor onvermijdelijk condensatie optreedt met vorming van waterdruppels tot gevolg. Deze waterdruppels zullen in de tank, de brandstofleidingen en uiteindelijk in het brandstoffilter terechtkomen. De aanwezigheid van water beïnvloedt in sterke mate het koudegedrag van de diesel door ijsvorming beneden de 0°C.  

Tip 11  Motor in conditie houden cq. brandstof op temperatuur

Laat bij koude weersomstandigheden wanneer het voertuig niet gebruikt wordt de motor minstens tweemaal per dag gedurende 15 minuten draaien. 

Tip 12  Tankt u  in het buitenland?

Rijdt u op het buitenland, hou dan rekening met het volgende:

  • In de Scandinavische landen is de diesel tot een lagere temperatuur (-32ºC) beveiligd dan hier in Nederland. Tank daarom zoveel mogelijk ter plaatse. 

  • In zuidelijke landen zoals Italië en Spanje is dieselbrandstof juist minder goed beveiligd. U kunt dan best zoveel mogelijk thuis tanken.

Het is ook raadzaam om op buitenlandse reizen enkele reservefilters in uw vrachtwagens te leggen.De winterbeveiliging van de dieselbrandstof blijft hierin de voornaamste en gevoeligste factor. Maar in bepaalde situaties kunnen deze tips wel problemen (helpen) voorkomen of verkleinen.    

 

Wij monitoren continu de naleving van de kwaliteitseisen in meest brede zin. Hiertoe is er frequent en rechtstreeks overleg met de olie-raffinaderijen en de depothoudende partijen.